//Ogłoszenie – sesja Rady Miasta Wojcieszów

Ogłoszenie – sesja Rady Miasta Wojcieszów

Dnia 31 sierpnia  2022 r.  o godzinie 10.00

odbędzie się

XXXI sesja Rady Miasta Wojcieszów – sala posiedzeń Urzędu Miasta

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy między sesjami.
3. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) Nr XXXI.198.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022.
b) Nr XXXI.199.2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wojcieszów.
5. Sprawozdania Przewodniczących Komisji Rady z działalności.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie sesji.
Obrady

Sesja odbędzie się na nowej platformie eSesja.tv.

LINK DO TRANSMISJI