//Ogłoszenie – sesja Rady Miasta Wojcieszów

Ogłoszenie – sesja Rady Miasta Wojcieszów

Dnia 28 września 2022 r. o godzinie 10.00

odbędzie się

XXXII sesja Rady Miasta Wojcieszów – sala posiedzeń Urzędu Miasta

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy między sesjami.
3. Informacja Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie projektów uchwał:
a) Nr XXXII.200.2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2022.
5. Sprawozdania Przewodniczących Komisji Rady z działalności.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie sesji.

LINK DO TRANSMISJI