//Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2024 .

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2024 .

Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza nabór kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej opiniującej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych na rok 2024 .

Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w Zarządzeniu Nr 0050.704.2024 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 14 lutego 2024 r.

treść Zarządzenia: