//Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnych 3/2019/OW i 4/2019/OW

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnych 3/2019/OW i 4/2019/OW

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że w dniu 24 stycznia 2019 Zarząd LGD podjął decyzję o ogłoszeniu zamiaru realizacji operacji własnych :

– Nr 3/2019/OW w dn. 25.01.2019r. pod tytułem „Stworzenie i aktualizacja bazy zasobów przyrodniczo – kulturowych regionu”,

– Nr 4/2019/OW w dn. 25.01.2019r. pod tytułem „Promocja Krainy Wygasłych Wulkanów”
w związku z czym potencjalni realizatorzy mogą zgłaszać swój zamiar do 25 lutego 2019r.

Szczegóły w zakładce NABORY przy poszczególnych operacjach.