/Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe

Print Friendly and PDF

Wykaz organizacji pozarządowych

współpracujących z Urzędem Miasta Wojcieszów

stan na grudzień 2018 r.

Lp.

Nazwa Stowarzyszenia

Siedziba, adres

1.

Ochotnicza Straż Pożarna w Wojcieszowie

59-550 Wojcieszów

ul. Bolesława Chrobrego 197

2.

Stowarzyszenie „SOBIERADZIK”

59-550 Wojcieszów

ul. Targowa 4

3.

Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne „MIŁEK”

59-550 Wojcieszów

ul. Miedziana 1

4.

Stowarzyszenie NASZ WOJCIESZÓW

59-550 Wojcieszów

ul. Pocztowa 4/3

5.

Stowarzyszenie „PRZYJACIELE WOJCIESZOWA”

59-550 Wojcieszów

ul. Mostowa 15

6.

STOWARZYSZENIE ZIEMIA AKTYWNYCH

59-550 Wojcieszów

ul. Bolesława Chrobrego 105

7.

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Jeleniej Górze, Zarząd Koła Nr 8 w Wojcieszowie

58-500 Jelenia Góra

ul. Prusa 8

Zarząd Koła Nr 8

59-550 Wojcieszów

ul. Bolesława Chrobrego 105

8.

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Wojcieszowie

59-550 Wojcieszów

ul. Bolesława Chrobrego 180

9.

Stowarzyszenie „SPELEOKLUB BOBRY”

68-100 Żagań

ul. Rynek 11

10.

M.Z.K.S. „ORZEŁ”

59-550 Wojcieszów

ul. Nadrzeczna 2

11.

Klub Sportowy „Budowlani Wojcieszów”

59-550 Wojcieszów

ul. Bolesława Chrobrego 169/4