//Ostrzeżenie hydrologiczne

Ostrzeżenie hydrologiczne

OSTRZEŻENIE Nr 13
Stopień zagrożenia: 3


Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław
Obszar: Województwo dolnośląskie
Ważność: od 2012-07-06 15:00:00 do 2012-07-07 15:00:00
Przebieg: Przewidywane burze i związane z nimi intensywne opady deszczu spowodują lokalnie gwałtowne wzrosty stanów wody. W części zachodniej województwa, z uwagi na nasycenie gruntu wodą, spływ powierzchniowy rozpocznie się niemal równocześnie z opadem burzowym. Największe przekroczenia stanów alarmowych mogą wystąpić w zlewni Kaczawy (o 150-200 cm), lokalnie w zlewni Bobru (do 100 cm), w zlewni Nysy Łużyckiej (o 100-150 cm). Przekroczenia stanów alarmowych mogą wystąpić również lokalnie w zlewniach Nysy Kłodzkiej, Ślęzy i Bystrzycy.
Prawdopodobieństwo: 95%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2012-07-06 14:00:00
Synoptyk: Kinga Strońska

OSTRZEŻENIE Nr 13
Stopień zagrożenia: 3


Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław
Obszar: Województwo dolnośląskie
Ważność: od 2012-07-06 15:00:00 do 2012-07-07 15:00:00
Przebieg: Przewidywane burze i związane z nimi intensywne opady deszczu spowodują lokalnie gwałtowne wzrosty stanów wody. W części zachodniej województwa, z uwagi na nasycenie gruntu wodą, spływ powierzchniowy rozpocznie się niemal równocześnie z opadem burzowym. Największe przekroczenia stanów alarmowych mogą wystąpić w zlewni Kaczawy (o 150-200 cm), lokalnie w zlewni Bobru (do 100 cm), w zlewni Nysy Łużyckiej (o 100-150 cm). Przekroczenia stanów alarmowych mogą wystąpić również lokalnie w zlewniach Nysy Kłodzkiej, Ślęzy i Bystrzycy.
Prawdopodobieństwo: 95%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2012-07-06 14:00:00
Synoptyk: Kinga Strońska

OSTRZEŻENIE Nr 11
Stopień zagrożenia: 3


Biuro: Biuro Prognoz Hydrologicznych Wrocław
Obszar: Województwo dolnośląskie
Ważność: od 2012-07-03 15:00:00 do 2012-07-04 15:20:00
Przebieg: W zwiazku z prognozowanymi opadami burzowymi przewiduje się wzrosty stanów wody w rzekach, miejscami gwałtowne, zwłaszcza na małych ciekach górskich i podgórskich. Lokalnie w zlewniach Nysy Kłodzkiej (szczególnie Bystrzyca Dusznicka), Ślęzy, Bystrzycy (szczególnie zlewnia Strzegomki), Kaczawy (szczególnie Skora), Bobru (szczególnie zlewnie Kamiennej, Kamienicy) i Nysy Łużyckiej (szczególnie Miedzianka, Witka) stany wody mogą przekroczyć stany alarmowe o 20 – 40 cm.
Prawdopodobieństwo: 85%
Uwagi: Brak
Czas wydania: 2012-07-03 14:45:00
Synoptyk: Kinga Strońska

Źródło: http://www.pogodynka.pl/ostrzezeniahydro/wojewodztwo-dolnoslaskie