//Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Wojcieszów w 2022 r.

Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Wojcieszów w 2022 r.

Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Wojcieszów w 2022 r. w ramach ,,Programu zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród mieszkańców Gminy Wojcieszów”.

Więcej informacji na stronie BIP

https://gminawojcieszow.bipgmina.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/608157/otwarty_konkurs_ofert_na_swiadczenie_uslug_w_zakresie_rehabilita