//Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Wojcieszów w 2023 r.

Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Wojcieszów w 2023 r.

Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Wojcieszów w 2023 r. w ramach ,,Programu zwiększania dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej wśród mieszkańców Gminy Wojcieszów”.

Więcej informacji na stronie BIP

Ogłoszenie o konkursie 

WYNIKI KONKURSU