//Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Wojcieszów w 2024 r.

Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Wojcieszów w 2024 r.

Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Wojcieszów w 2024 r. w ramach programu polityki zdrowotnej ,, Rehabilitacja dla mieszkańców Gminy Wojcieszów”

Więcej informacji na stronie BIP

Ogłoszenie o konkursie.

Wyniki konkursu.