//Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Wszystkich mieszkańców miasta Wojcieszów, którzy prowadzą działania pomocowe dla osób przybywających z Ukrainy,
przede wszystkim te, które przyjęły takie osoby pod swój dach prosimy o niezwłoczne powiadamianie

 Urzędu Miasta w Wojcieszowie  tel. 756 666 522 lub 756 666 514  (pokój nr 8) 

Szanowni Państwo,
dziękujemy za dotychczasowe wszelkie formy wsparcia i pomocy.