//Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa

Ogłoszenie- Pomoc Żywnościowa

   MOPS w Wojcieszowie informuje, że od 11.05.2020 przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019.

   Pomocą żywnościową ramach POPŻ mogą zostać objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Osoby, zainteresowane skorzystaniem z żywności w ramach Podprogramu 2019 zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr telefonu 757511866 wew. 11 celem podania informacji do oświadczenia.

Termin zgłoszeń do 25.05.2020 do godz. 15:00