//Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej

Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej

Trwa remont na drodze wojewódzkiej nr 328 – ulica Bolesława Chrobrego. 
Część I polega na przebudowie chodników poprzez wymianę starej nawierzchni na nową wraz z wymianą warstw konstrukcyjnych, wymianą obrzeży, krawężników i regulacją wszystkich urządzeń obcych.
Zakres prac dotyczy odcinka od km 99+610 do km 100+400 ( od parkingu kościoła do skrzyżowania z ulicą Dworcową ).
Część II polega na wymianie warstw bitumicznych na nowe wraz z wykonaniem wzmocnienia w postaci ułożenia siatki wzmacniającej konstrukcję jedni. W miejscu, gdzie przebiega kanalizacja sanitarna zostanie wykonana cała nowa podbudowa pod warstwy bitumiczne. Po wykonaniu nawierzchni zostanie odtworzone oznakowanie poziomie.
Zakres prac dotyczy odcinka od km 98+790 do km 99+200 ( od skrzyżowania z ulicą Silesia do skrzyżowania z ulicą Robotniczą ).