//„Poprawa warunków użytkowania siłowni terenowych w Wojcieszowie”

„Poprawa warunków użytkowania siłowni terenowych w Wojcieszowie”

„Poprawa warunków użytkowania siłowni terenowych w Wojcieszowie” to tytuł projektu zrealizowanego przez Stowarzyszenie Ziemia Aktywnych, dofinansowanego przez Gminę Wojcieszów w ramach uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego. Członkowie SZA dokonali niezbędnych prac porządkowych oraz napraw na siłowniach terenowych usytuowanych w Wojcieszowie przy ul. Bolesława Chrobrego (dz. 81 obr. II, dz. 18/9 obr.III) i przy ul. Turystycznej (dz.368/4 obr.II). Naprawione zostało urządzenie „biegacz” posadowione na działce nr 368/4, uzupełnione zaślepki, odbojniki, tablice informacyjne. Dodatkowo siłownie zostały ubezpieczone od ognia i innych żywiołów, graffiti, dewastacji oraz OC. Przy okazji prac porządkowych zostało przeprowadzone spotkanie instruktażowe z seniorami. Zniszczenia na naszych siłowniach to efekt niewłaściwego ich użytkowania, dlatego przypominamy, że na terenie siłowni każdego obowiązuje regulamin korzystania z urządzeń tam zamontowanych.