//Próbny alarm

Próbny alarm

 


        


        Zgodnie z pismem nr BZ.II.5241-966/2008 z dnia 17 lipca 2008 r. Wojewody Dolnośląskiego               w sprawie  przeprowadzenia treningu uruchomienia systemu ostrzegania i alarmowania na terenie województwa dolnośląskiego informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2008 roku o godzinie 17.00 zostaną na 1 minutę włączone syreny alarmowe  – będzie to ćwiczenie sygnału „ogłoszenie alarmu powietrznego” ( umożliwiającego jednocześnie upamiętnienie 64 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego ).


 


                                        Burmistrz Miasta


                                            (-) Sławomir Maciejczyk