//Program Czyste Powietrze Gmina Wojcieszów

Program Czyste Powietrze Gmina Wojcieszów

 

Stan na dzień 30.09.2023 r.

Liczba wniosków złożonych o dofinansowanie: 36

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 16

Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 310.850,36 zł

 

Czyste Powietrze – punkt informacyjno-konsultacyjny

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami/współwłaścicielami domów jednorodzinnych/wydzielonych lokali mieszkalnych (maksymalnie 2 lokale w budynku).

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne, spełniające najwyższe normy tj.:

 1. Węzeł cieplny;
 2. Pompa ciepła;
 3. Kocioł gazowy kondensacyjny; 
 4. Kocioł olejowy;
 5. Ogrzewanie elektryczne;
 6. Kocioł na pellet/drewno spełniający określone wymagania.

Dofinansowanie można również pozyskać na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii (OZE):

 1. Modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.;
 2. Ocieplenie przegród budowlanych;
 3. Wymiana stolarki zewnętrznej (okna/drzwi/bramy garażowe); 
 4. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła;
 5. Mikroinstalacja fotowoltaiczna;
 6. Audyt energetyczny/dokumentacja projektowa/ekspertyzy.

Forma dofinansowania:

 1. dotacja;
 2. dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego;
 3. dotacja z prefinansowaniem.


Warunki finansowe:

Maksymalne kwoty dotacji:

 1. Podstawowy poziom dofinansowania: 41 tys. zł
 2. Podwyższony poziom dofinansowania: 59 tys. zł
 3. Najwyższy poziom dofinansowania: 79 tys. zł

Maksymalne kwoty dotacji z kompleksową termomodernizacją:

 1. Podstawowy poziom dofinansowania: 66 tys. zł
 2. Podwyższony poziom dofinansowania: 99 tys. zł
 3. Najwyższy poziom dofinansowania: 135 tys. zł

Dodatkowo audyt energetyczny 1200 zł.