//Program „Czyste Powietrze” – spotkanie informacyjne

Program „Czyste Powietrze” – spotkanie informacyjne

Burmistrz Miasta Wojcieszów zaprasza mieszkańców zainteresowanych wymianą źródła ciepła i poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na spotkanie informacyjne o zasadach Programu „Czyste Powietrze”.

Spotkanie odbędzie się dnia 30.09.2021 r. o godz. 15:00 na sali posiedzeń Urzędu Miasta Wojcieszów, ul. Pocztowa 1.

Spotkanie przeznaczone jest dla właścicieli budynków jednorodzinnych, a także członków wspólnot mieszkaniowych.

Podczas spotkania przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedstawi zasady programu o dofinansowanie w formie dotacji oraz udzieli odpowiedzi na pytania mieszkańców.

W związku z panującą obecnie sytuacją epidemiologiczną w kraju spotkania odbędą się zgodnie z wytycznymi dla organizatorów spotkań w trakcie epidemii SARS-CoV-2.

Liczba miejsc na spotkaniu jest ograniczona. Prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa telefonicznie, do dnia 29.09.2021 r. do godz. 15:00, pod nr 756 666 527.