//Program polityki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat

Program polityki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży w wieku 10-19 lat

Szanowni Państwo,

Cogito Med, jako realizator wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego prowadzi wspólnie program pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń psychicznych, w tym depresji oraz zapobiegania samobójstwom dla dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego”, dla dzieci i młodzieży w wieku 10- 19 lat.

Posiadamy wykwalifikowany zespół specjalistów w dziedzinie psychologii i terapii, którzy będą współpracować ze szkołami podstawowymi i ponadpodstawowymi  w celu wczesnej identyfikacji i pomocy dzieciom w wieku od 10 do 19 roku życia w kryzysie psychicznym.
Uruchomiony został specjalny numer telefonu – 800 805 600, pod którym zgłosić mogą chęć uczestnictwa w programie rodzice/opiekunowie prawni, zaniepokojeni zachowaniem swoich dzieci, a także młodzież szukająca pomocy.
Województwo dolnośląskie zostało podzielone na 4 subregiony, za które odpowiada Koordynator Regionalny, który organizuje pracę zespołom diagnostycznym i zespołom wspierającym oraz odpowiada za kontakt ze szkołami.
Chcemy dołożyć wszelkich starań, aby wszystkie szkoły dołączyły do programu, by uczęszczające do nich dzieci i młodzież dowiedziały się o możliwości skorzystania z dedykowanego numeru telefonu i skorzystania z pomocy.
Głęboko wierzymy, że nasza współpraca przyczyni się do poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Z poważaniem
Małgorzata Maciejewska
Bezpośredni opiekun – Cogito