//Promesa dla Gminy Wojcieszów

Promesa dla Gminy Wojcieszów

Gmina Wojcieszów otrzymała dotację w wysokości 400 000 zł. na zadanie pn.: Odbudowa murów oporowych na potoku Olszanka na wysokości ul. Górniczej na terenie basenu kąpielowego w Wojcieszowie na odcinku 240 m łącznie z odbudową zniszczonego ujęcia wody oraz pozostałej infrastruktury doprowadzającej wodę na potrzeby basenu.promesa