//„Promocja dziedzictwa geologicznego i przyrodniczego gminy Wojcieszów”

„Promocja dziedzictwa geologicznego i przyrodniczego gminy Wojcieszów”

W sierpniu bieżącego roku Stowarzyszenie Ziemia Aktywnych rozpoczęło realizację projektu pn. „Promocja dziedzictwa geologicznego i przyrodniczego gminy Wojcieszów” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Instytucja Zarządzająca PROW 2014 – 2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dzięki pozyskanym funduszom (25000, 00 zł) w Wojcieszowie pojawiły się nowe tablice informacyjne o Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów, uwzględniające nasze, wojcieszowskie atrakcje przyrodnicze i geologiczne oraz nowe tablice opisujące geostanowiska istniejące w naszej gminie (Kamieniołom Gruszka, Skałki na Rogaczu i Łomy Fyllitów). Ponadto zostały odnowione niektóre tablice znajdujące się na szlakach rowerowych bądź ścieżkach edukacyjnych, wymieniliśmy także zniszczone ławostoły. Projekt mogliśmy zrealizować dzięki zaangażowaniu pracowników Urzędu Miasta i ZGKiM oraz pomocy CBK i ActiveTrip. Dziękujemy również Julii Tarkowskiej ze Stowarzyszenia Kaczawskiego za współudział w opracowaniu tekstów i ich tłumaczenie.