//Promocja dziedzictwa geologicznego i przyrodniczego gminy Wojcieszów.

Promocja dziedzictwa geologicznego i przyrodniczego gminy Wojcieszów.

Stowarzyszenie Ziemia Aktywnych w Wojcieszowie realizuje  projekt „Promocja dziedzictwa geologicznego i przyrodniczego gminy Wojcieszów”. W ramach projektu m.in. umieszczone zostaną trzy tablice – Geostanowisko Gruszka, Biały Kamień i Skałki na Rogaczu. Utworzony zostanie kod QR przenoszący na stronę miasta w wersji dla osób niedowidzących.


wojcieszow tablice geo