//Przebudowa dróg gminnych

Przebudowa dróg gminnych

Realizowana jest przebudowa dróg gminnych na odcinku 59,5 m na wysokości ul. Bolesława Chrobrego 145 –147, na działce nr 23/13, na odcinku 145 m na wysokości ul. Bolesława Chrobrego 107 – 111 oraz na działce nr 164 na odcinku 43 m. Ponadto montowana jest bariera ochronna wzdłuż drogi nr 166 o długości 230 m oraz podwyższenie murów oporowych na odcinku 107 m na wysokości ulicy Bolesława Chrobrego 30 – 46. W ramach zadania zostanie zamontowany próg spowalniający z kostki betonowej wraz z oznakowaniem znakami drogowymi na ulicy Hutniczej.