//Przedłużenie terminu składania ofert na udzielanie bezpłatnych świadczeń medycznej diagnostyki obrazowej (ultrasonografia USG) oraz spirometrii na rzecz mieszkańców Gminy Wojcieszów w 2022 roku.

Przedłużenie terminu składania ofert na udzielanie bezpłatnych świadczeń medycznej diagnostyki obrazowej (ultrasonografia USG) oraz spirometrii na rzecz mieszkańców Gminy Wojcieszów w 2022 roku.

Informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 0050.502.2022 Burmistrza Miasta Wojcieszów z dnia 6 lipca 2022 r. zmieniony zostaje termin składania i otwarcia ofert.

Nowe terminy: 18.07.2022 r. do godziny 10.00

link do zarządzenia

Gmina Wojcieszów – Prawo lokalne – Zarządzenia Burmistrza Miasta – Zarządzenie Nr 0050.502.2022 z dnia 6 lipca 2022 r. (bipgmina.pl)