//Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” w Gminie Wojcieszów

Przedsięwzięcie „Poznaj Polskę” w Gminie Wojcieszów

Gmina Wojcieszów otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – edycja 2022. Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla klas I-III oraz IV-VIII. Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane: koszty przejazdu, bilety wstępu, usługa przewodnika, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Kwota otrzymanego dofinansowania wyniosła: 10 000,00 zł

Szkoła Podstawowa im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie:  klasy I-III – dofinansowanie do wycieczki 5 000 zł,  klasy IV-VIII – dofinansowanie do wycieczki 5 000 zł.

Wkład własny stanowi: 2 500,00 zł

Wartość całkowita: 12 500,00 zł