//PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY WOJCIESZÓW

PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE STANOWIĄCE WŁASNOŚĆ GMINY WOJCIESZÓW

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego