/Rada Miasta

Rada Miasta

Print Friendly and PDF

Kadencja 2024 -2029

Skład Rady Miasta:

1         Piotr Dajcz                           Przewodniczący
2         Karolina Lewicka                  Z-ca Przewodniczącego
3         Paulina Bujak-Bomok
4         Łukasz Daniszewski
5         Michał Dumicz
6         Elżbieta Kowalczyk
7         Anna Łuka
8         Monika Mazurek
9         Piotr Mejer
10       Anna Pawlak
11       Anna Rak-Kędzierska
12       Jolanta Sałek
13       Maciej Widajewicz
14       Sabina Żak

Więcej:
http://gminawojcieszow.bipgmina.pl/organy/1545/rada_miasta