//Rada udzieliła absolutorium i wotum zaufania.

Rada udzieliła absolutorium i wotum zaufania.

Podczas Sesji Rady Miasta w dniu 27 czerwca 2024 r., wszyscy obecni radni (12) zagłosowali jednomyślnie za udzieleniem Burmistrzowi Sławomirowi Maciejczyk wotum zaufania.

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Wojcieszów za rok 2023 i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu radni również jednomyślnie udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta Wojcieszów.