//Realizacja Programu usuwania azbestu w terenu gminy Wojcieszów w 2021 r.

Realizacja Programu usuwania azbestu w terenu gminy Wojcieszów w 2021 r.

Dnia 18 listopada 2021 r. Gmina Wojcieszów zawarła umowę dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. “Realizacja Programu usuwania azbestu w terenu gminy Wojcieszów w 2021 r.”
Dotacja w wysokości 4.459,00 zł przeznaczona została na zutylizowanie 6,37 Mg wyrobów zawierających azbest z 4 nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Wojcieszów.

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, http://wfosigw.wroclaw.pl