//Regionalny konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – Działaj Lokalnie – edycja 2020

Regionalny konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych – Działaj Lokalnie – edycja 2020

Szanowni Państwo,

na platformie http://www.system.dzialajlokalnie.pl/ zamieszczony został konkurs dotacyjny w ramach programu „Działaj Lokalnie” realizowanego przez Stowarzyszenie Kaczawskie dla organizacji i instytucji, jak również grup nieformalnych mających siedzibę na ternie gmin: Bolków, Jawor, Jeżów Sudecki, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Świerzawa, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Wojcieszów, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja gmina wiejska oraz Złotoryja gmina miejska.

W ramach konkursu rozdysponowanych zostanie aż 55.000 zł na realizację oddolnych inicjatyw. Kwota jednorazowej dotacji nie może przekroczyć 6.000,00 zł.

Termin składania wniosków: do dnia 17.05.2020 roku, wyłącznie poprzez generator on-line dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem naboru oraz do realizacji inicjatyw społecznych !!!!

W tej edycji Programu nacisk położono na działania związane z walką z epidemią koronawirusa i przeciwdziałanie negatywnym jej skutkom. W związku z zaistniałą sytuacją w Polsce, znacznie zmieniło się życie lokalnych społeczności, w tym tych działających w zasięgu naszego Ośrodka Działaj Lokalnie. Walka z epidemią to działania oraz wsparcie samopomocy społeczności lokalnej w radzeniu sobie ze skutkami epidemii, na przykład opracowanie i wspieranie dostarczania posiłków i zakupów osobom starszym, chorym, z niepełnosprawnościami, objętych kwarantanną, szycie maseczek, organizacja wsparcia psychologicznego, edukacyjnego.

Działania określone w projektach mogą też dotyczyć różnych form społecznego zaangażowania, w tym konieczność zastąpienia działań edukacyjnych ze świata realnego, przeniesienia ich do przestrzeni online. Zakres jest szeroki, bo te potrzeby mogą być różne i zmieniać się w czasie. Przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii może dotyczyć różnych obszarów: edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej, jak również może też wynikać z pojawiających się problemów takich jak między innymi: bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie i izolacja społeczna.

Zmiana sposobów komunikowania się i wzajemnych relacji, ograniczenie możliwości spotkań, organizacji wielu form aktywności społecznej, a także zmiana priorytetów mieszkańców wsi i małych miejscowości, samorządów lokalnych oraz przedsiębiorców, nakładają poważne ograniczenia na funkcjonowanie lokalnych organizacji, realizację inicjatyw obywatelskich oraz promocję wolontariatu.

Tradycyjnie odbędą się także szkolenia z zasad ubiegania się o dotację oraz wypełniania formularza wniosku, jednak w nowej formule webinariów. Pierwsze z nich odbędzie się 28.04.2020 r. od godziny 16:30. Dane dostępowe do logowania wraz z krótką instrukcją będą zamieszczone na stronie https://www.kaczawskie.pl/  w zakładce „Aktualności Działaj Lokalnie”.

Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z konkursem udziela Koordynator programu Działaj Lokalnie: Krzysztof Kowalczyk, tel. 694-867-747, e-mail: dzialajlokalnie@kaczawskie.pl

 

Więcej informacji o Programie Działaj Lokalnie znajduje się na stronie  https://www.kaczawskie.pl/  w zakładce „Działaj Lokalnie – Aktualności”.

Tam również znajdują się przykładowe opisy zrealizowanych w przeszłości projektów.

Załączniki:

1. Regulamin lokalnego konkursu grantowego DL 2020

2. Wzór wniosku DL 2020 (wypełniany on-line).

3. Karta oceny merytorycznej 2020.

4. Karta oceny formalnej 2020.