//Rejestracja obywateli Ukrainy

Rejestracja obywateli Ukrainy

Urząd Miasta w Wojcieszowie
prowadzi rejestrację uchodźców i osób przyjmujących uchodźców

Prosimy o zgłaszanie się do urzędu (pokój nr 8) wraz z dokumentami tożsamości uchodźców  (jeśli są dostępne) celem wypełniania formularzy rejestracji.
Zostaną one zarejestrowane w bazie danych Urzędu Miasta w Wojcieszowie i przekazane do Starostwa Powiatowego w Złotoryi.

Infolinia ogólnopolska Urzędu ds. Cudzoziemców: +48 47 721 75 75
Infolinia regionalna we Wrocławiu : +48 71 701 11 00