//Rekultywacja składowiska

Rekultywacja składowiska

Dnia 6 września br. Gmina Wojcieszów podpisała umowę dotacji w kwocie 144.900,00 zł oraz umowę pożyczki w kwocie 435.000,00 zł z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Wojcieszowie”. W roku bieżącym wykonano rekultywację techniczną. Do dnia 30.06.2020 r. zostanie wykonana rekultywacja biologiczna.

Całkowita wartość zadania wynosi 636.323,85 zł.

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, http://wfosigw.wroclaw.pl