//Rewitalizacja miasta Wojcieszów

Rewitalizacja miasta Wojcieszów

Gmina Wojcieszów przystępuje do zadania pn.: „Rewitalizacja miasta Wojcieszów” W wyniku pierwszego przetargu, który był podzielony na dziewięć części, wyłoniono wykonawcę na część V.

1. Część I zamówienia dotyczy wykonania robót rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. B. Chrobrego 166 w Wojcieszowie.

Zadanie obejmuje:

1. roboty dekarsko-blacharskie,

2. roboty ciesielskie,

3. roboty izolacyjne,

4. roboty murarsko-tynkarskie,

5. roboty elewacyjne,

6. wymianę stolarki otworowej (okien i drzwi),

7. roboty izolacyjne przeciwwilgociowe.

Część II zamówienia dotyczy wykonania robót rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. B. Chrobrego 172 w Wojcieszowie.

 Zadanie obejmuje:

1. roboty elewacyjne,

2. roboty w zakresie ocieplenia ścian budynku,

Część III zamówienia dotyczy wykonania robót rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. B. Chrobrego 182 w Wojcieszowie.

Zadanie obejmuje:

1. roboty elewacyjne,

2. roboty w zakresie ocieplenia ścian budynku

Część IV zamówienia dotyczy wykonania robót rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. B. Chrobrego 26 w Wojcieszowie.

Zadanie obejmuje wykonanie robót elewacyjnych i naprawczych ścian zewnętrznych budynku oraz obróbek blacharskich.

Część V zamówienia dotyczy wykonania robót rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. B. Chrobrego 30 w Wojcieszowie.

Zadanie obejmuje:

1. roboty elewacyjne,

2. roboty murarsko-tynkarskie,

3. wymianę stolarki otworowej (okna i drzwi).

 

Część VI zamówienia dotyczy wykonania robót rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Kolejowej 5 w Wojcieszowie.

Zadanie obejmuje:

1. roboty dekarsko-blacharskie,

2. roboty ciesielskie,

3. roboty izolacyjne,

4. roboty murarsko-tynkarskie,

5. roboty elewacyjne,

6. wymianę stolarki otworowej (okien i drzwi).

Część VII zamówienia dotyczy wykonania robót rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Robotniczej 5 w Wojcieszowie.

Zadanie obejmuje:

1. roboty rozbiórkowe,

2. roboty ciesielskie,

3. roboty dekarskie,

4. roboty murarsko-tynkarskie,

5. roboty izolacyjne,

6. roboty elewacyjne,

7. wymianę stolarki otworowej (drzwi). 

 

VIII zamówienia dotyczy wykonania robót rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Skalnej 3 w Wojcieszowie.

Zadanie obejmuje:

1. roboty dekarsko-blacharskie,

2. roboty ciesielskie,

3. roboty izolacyjne,

 4. roboty murarskie,

5. roboty elewacyjne,

6. roboty malarskie,

7. wymianę stolarki otworowej (okien i drzwi),

8. roboty instalacyjne w budynku,

9. roboty transportowe.

 Część IX zamówienia dotyczy wykonania robót rewitalizacyjnych w budynku mieszkalnym przy ul. Skalnej 5 w Wojcieszowie.

Zadanie obejmuje:

1. roboty dekarsko-blacharskie,

2. roboty elewacyjne,

3. roboty murarsko-tynkarskie,

4. wymianę stolarki otworowej (okien i drzwi).

 

Wkrótce zostanie rozpisany kolejny przetarg na nie rozstrzygnięte części. Zapraszamy do składania ofert.

Zadanie jest współfinansowane współfinansowanego z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 6 – 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działanie: 3 – 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie: 3 – 6.3.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AJ