//„Rosnąca odporność”

„Rosnąca odporność”

Dzisiaj pan Sławomir Maciejczyk Burmistrz Miasta Wojcieszów otrzymał z rąk Wojewody Dolnośląskiego, dyplom, potwierdzający uzyskanie nagrody w wysokości 1 000 000 zł.  w rządowym konkursie „Rosnąca odporność” zorganizowanym w ramach Narodowego Programu Szczepień.

Konkurs premiował gminy, które od początku sierpnia do końca października 2021 r. osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców przeciw COVID-19. Uzyskane środki finansowe zostaną przeznaczone na planowane do realizacji inwestycje.