//Rozpoczynamy realizację inwestycji

Rozpoczynamy realizację inwestycji


    Zostały podpisane umowy na realizację tegorocznych inwestycji

1) Modernizacja ujęcia wody  – wartość zadania 1.230.500 zł


2) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią Etap IV A –    wartość zadania 2.268.400 zł


3) Szlaki rowerowe wraz z infrastrukturą turystyczną – 321.090 zł


Do końca tygodnia podpisana zostanie umowa na


1) Remont muru oporowego i nawierzchni ul. Sadowej – 174.000 zł