/RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Print Friendly and PDF

Gmina Wojcieszów otrzymała wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 500 000,00 zł

Środki te mają być wykorzystane na wsparcie projektów inwestycyjnych i zostały przeznaczone na realizację już trwającej inwestycji realizowanej wspólnie z Województwem Dolnośląskim pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 328  w m. Wojcieszów w zakresie chodników na odcinku od km 99+610 do km 100+400, drogi na odcinku od km 98+790 do km 99+200”.

Dofinansowano ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych. Dofinansowanie 500000 złotych. Całkowita wartość inwestycji 1000000 złotych