/RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Print Friendly and PDF

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Gmina Wojcieszów otrzymała wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej wysokości 1 106 224,54 zł.

Środki te mają być wykorzystane na wsparcie projektów inwestycyjnych i zostały przeznaczone na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg i chodników w Gm. Wojcieszów celem podniesienia atrakcyjności turystycznej”.

W ramach powyższego zadania wykonana zostanie:
1 . Przebudowa drogi i chodników ul. Wapiennej w Wojcieszowie.
2. Przebudowa drogi na cmentarz i wokół kościoła w Wojcieszowie.
3. Chodnika ul. Górnicza w Wojcieszowie.
4. Chodnik ul. Słoneczna w Wojcieszowie.
5. Chodnik – droga stanowiąca łącznik między ul. Bolesława Chrobrego a ul. Kościelną w Wojcieszowie.
6. Zagospodarowanie placu w pasie drogi gminnej ul. Targowej w Wojcieszowie.