//Rządowy Program Ochrony Zabytków

Rządowy Program Ochrony Zabytków

Z Rządowego Programu Ochrony Zabytków dla Gminy Wojcieszów przyznano  dotacje na:

Prace konserwatorskie/restauratorskie przy zabytku: ołtarz główny z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie – dotacja w wysokości 488 428,00 zł

Wykonanie tynków termoizolacyjnych typu Bauwer na elewacji zabytkowego budynku Miejskiego Przedszkola Publicznego w Wojcieszowie – dotacja w wysokości 486 570,00 zł.