//Spotkanie „Czyste Powietrze”

Spotkanie „Czyste Powietrze”

Drodzy Mieszkańcy !

W imieniu Burmistrza Miasta Wojcieszów serdecznie zapraszam Państwa na spotkanie dotyczące dofinansowania do wymiany źródła ciepła oraz termomodernizacji w ramach Programu Czyste Powietrze, realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Spotkanie odbędzie się dnia 29 grudnia 2022 r. o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta  Wojcieszów, przy ul. Pocztowej 1.

Ponadto zapraszam do kontaktu w punkcie konsultacyjnym utworzonym w tut. Urzędzie Miasta. Punkt czynny jest codziennie – w godzinach pracy Urzędu.