//Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące tworzonego Geoparku

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące tworzonego Geoparku

 

 

Stowarzyszenie Kaczawskie i Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zapraszają:

 1. wszystkie aktywne społeczności lokalne, pragnące promować swoje osiągnięcia,
 2. przedsiębiorców, zwłaszcza branży turystycznej, edukacyjnej i produktu lokalnego,
 3. przewodników po regionie i edukatorów,
 4. artystów, rzemieślników, rękodzielników, producentów i kolekcjonerów,

Do zaprezentowania swojej działalności podczas

Tygodnia Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów  22-27 lipca 2019

Na czym polega Tydzień Geoparku?
Pomiędzy poniedziałkiem 22 lipca a piątkiem 26 lipca układamy harmonogram odbywających się warsztatów, wydarzeń, pokazów, dni otwartych i innych aktywności. Mają one promować Region oraz jego mieszkańców. Przykłady pożądanych aktywności:

 1. warsztaty artystyczne/rzemieślnicze/rękodzielnicze
 2. pokazy funkcjonowania pracowni/produkcji/zakładów
 3. spacery i wyprawy z przewodnikami
 4. festyny i festiwale
 5. dni otwarte w galeriach, muzeach, na wystawach
 6. możliwość zwiedzenia prywatnych kolekcji,
 7. promocje/degustacje w restauracjach, kawiarniach, winiarniach itp.

Aktywności mogą, a nawet powinny odbywać się na całym obszarze Geoparku.

Zasady uczestnictwa

Jak wziąć udział w Tygodniu Geoparku?

 1. Zgłosić swój pomysł poprzez poniższy formularz kontaktowy lub dzwoniąc pod podany numer kontaktowy.
 2. Termin przyjmowania zgłoszeń: 7 lipca 2019 r.

Od zgłaszających się oczekujemy:

 1. Zrealizowania swojego wydarzenia zgodnie z podanym harmonogramem
 2. Podania kontaktu, który również posłuży za kontakt dla gości wydarzenia (celem przyjmowania zapisów, udzielania informacji itp.
 3. Zapewnienia bezpieczeństwa gości podczas udziału w aktywności
 4. Zapewnienia widoczności logotypów organizatorów: Geoparku Kraina Wygasłych Wulkanów, Sudeckiej Zagrody Edukacyjnej w Dobkowie, Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

Organizatorzy zapewniają:

 1. promocję zgłoszonych wydarzeń
 2. wsparcie merytoryczne przygotowania aktywności
 3. ewentualne materiały, narzędzia, elementy niezbędnego wyposażenia w miarę swoich możliwości sprzętowych z zastrzeżeniem ich zwrotu natychmiast po realizacji aktywności (np. sztalugi, namioty, rollupy promocyjne, materiały edukacyjne, megafon itp.)Zgłoś się! Formularz online na stronie:
  https://www.kaczawskie.pl/zaproszenie-do-udzialu-w-tygodniu-geoparku/