//Sprostowanie

Sprostowanie

Dyrektor Zespołu Szkół w Wojcieszowie informuje , że przekazywany 1 % podatku na konto z celem szczegółowym 1803 nie jest przeznaczony na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wojcieszowie . Zgromadzone pieniądze będą służyły zakupowi sprzętu do powstających nowych pracowni w Zespole Szkół . Błędne zamieszczenie zdjęcia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Wojcieszowie nigdy nie służyło do pozyskiwania środków kosztem niepełnosprawnych podopiecznych SOSZW w Wojcieszowie. Jeśli zostało odebrane to jako wykorzystywanie niepełnosprawnych dzieci to przepraszamy , nigdy nie mieliśmy takiego zamiaru.


Dyrektor Zespołu Szkół w Wojcieszowie


                           Agata Firlej


         W związku z pytaniem  zadanym przez Panią Irenę Kostiuk-radną Rady Miasta dotyczącym wyjaśnienia rozbieżności danych liczbowych w zakresie ważnie oddanych głosów w II turze głosowania w wyborach Burmistrza Miasta Wojcieszów w 2002 roku, podaję do publicznej wiadomości prawidłowe wyniki głosowania i wyboru na Burmistrza Miasta z tego okresu.  
Wyniki wyborów:


http://wybory2002.pkw.gov.pl/wojt/t2/gw1/w02/p0226/g022601.html


                                                                                                                       Burmistrz Miasta


                                                                                      /-/  Sławomir Maciejczyk