//Sprzątanie Świata w SOSW w Wojcieszowie

Sprzątanie Świata w SOSW w Wojcieszowie

Dnia 22  września 2017 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Wojcieszowie przeprowadzona została akcja Sprzątania Świata. Jak co roku wychowankowie naszego ośrodka podjęli to ogólnopolskie wyzwanie i wraz z opiekunami ruszyli sprzątać Świat. Sprzątanie objęło teren placówki i pobliskie ulice Miedzianą i Kresową. Odpady zostały posegregowane i oddane do odbioru. Cieszymy się, że odpadów było tak mało. Świadczy to o naszej dużej świadomości proekologicznej. Chcieliśmy naszą akcją rozbudzić współodpowiedzialność za jakość otaczającego nas środowiska dając możliwość odpowiedzialnego wyboru.
Dziękujemy Burmistrzowi Miasta Wojcieszów za przekazanie na akcję rękawic i worków na śmieci.

Koordynator akcji Adam Jesionka