//Sprzątanie Świata w SOSW

Sprzątanie Świata w SOSW

Już po raz 12 uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Katarzyny Rogowiec w Wojcieszowie wraz z opiekunami wzięli udział w Sprzątaniu Świata – Polska 2019 – ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia.

Tegoroczna akcja przebiegała pod hasłem „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy”. Naszym celem jest uczenie się w jaki sposób nie tworzyć niepotrzebnych odpadów, a także propagowanie wśród naszych najbliższych oraz w społeczności lokalnej zbierania surowców wtórnych tj. zakrętki, makulatura, metale kolorowe. Zajęcia miały przekazać wiadomości dotyczące systemu gospodarki odpadami w naszym mieście oraz właściwego postępowania z odpadami komunalnymi m.in. do segregacji odpadów.

Przeprowadzona akcja obejmowała: ulice Kresową i Miedzianą, tereny zielone przyległe do naszej placówki, teren naszego parku. Udział wzięło około 30 uczestników. Otrzymaliśmy na akcję rękawice ochronne oraz worki foliowe od Urzędu Miasta Wojcieszów, za które dziękujemy. Uczestnicy zebrali 5 worków różnych odpadów. Akcja Sprzątanie Świata 2019 przyczyniła się do wzrostu świadomości ekologicznej naszych uczniów oraz do poprawy stanu sanitarno-porządkowego terenów objętych sprzątaniem.

Koordynator akcji: Adam Jesionka