//Stawki za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Stawki za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Zgodnie z uchwałą nr XXXIII.155.2017 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 31 lipca 2017 r. ,  z dniem 1 września 2017 r. wchodzą w życie stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Stawki pozostały na tym samym poziomie, jak w roku 2016 i wynoszą:

I grupa taryfowa – gospodarstwa domowe:

  • za pobór wody z miejskiej sieci wodociągowej: 4,65 zł brutto za m3
  • za odprowadzenie ścieków: 6,67 zł brutto za m3

II grupa taryfowa – pozostali odbiorcy:

  • za pobór wody z miejskiej sieci wodociągowej: 4,65 zł brutto za m3
  • za odprowadzenie ścieków: 6,67 zł brutto za m3