/, Bez kategorii/Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że w dniu dzisiejszym ogłosiło kolejne nabory.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że w dniu dzisiejszym ogłosiło kolejne nabory.

Tym razem zapraszamy organizacje pozarządowe do aplikowania w ramach następujących konkursów grantowych:

  • 8/2020/G – Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu – operacje związane z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i/lub sprzyjających ochronie środowiska i klimatu
  • 9/2020/G – Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu – inicjatywy służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego
  • 10/2020/G – Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów.

Szczegóły na stronie www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl  w zakładce NABORY PROW.

Zapraszamy

z poważaniem
Gabriela Męczyńska
Dyrektor Biura

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

Mściwojów 54

59-407 Mściwojów

tel. 768728718, 609 538 810

www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl