//Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że w dniu dzisiejszym ogłosiło kolejne nabory.

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” informuje, że w dniu dzisiejszym ogłosiło kolejne nabory.

Tym razem zapraszamy organizacje pozarządowe do aplikowania w ramach następujących konkursów grantowych:

· 5/2020/G – Rozwój i wsparcie lokalnej oferty kulturalno –edukacyjnej – ogłoszenie  tutaj,

· 6/2020/G – Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu – operacje związane z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i/lub sprzyjających ochronie środowiska i klimatu – ogłoszenie tutaj,

· 7/2020/G – Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu – inicjatywy służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego  – ogłoszenie tutaj.

z poważaniem
Gabriela Męczyńska
Dyrektor Biura
 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

Mściwojów 54

59-407 Mściwojów

tel. 768728718, 609 538 810

www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl

grant5_2020 grant6_2020 grant7_2020