//Stowarzyszenie Nasz Wojcieszów informuje

Stowarzyszenie Nasz Wojcieszów informuje


Stowarzyszenie Nasz Wojcieszów


informuje o realizacji zadania pn.
„Patriotyzm słowo nam bliskie”


 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Nasz Wojcieszów w okresie od 01.08.2007 do 30.11.2007 na podstawie umowy nr 49 zawartej w dniu 10 lipca 2007 roku w Warszawie między Ministrem Pracy i Polityki Społecznej a Stowarzyszeniem Nasz Wojcieszów.


Celem projektu jest „Pielęgnowanie tożsamości narodowej i kulturowej” (działanie nr 4.1)


 


Projekt obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie spektaklu, publicznego widowiska dnia 11 listopada w którym wystąpią uczniowie Zespołu Szkół oraz mieszkańcy Wojcieszowa. Widowisko odbędzie się na terenie Zespołu Szkół w Wojcieszowie na profesjonalnej scenie.


Przeprowadzony zostanie konkurs recytatorski (ogłoszenie o konkursie w miesiącu wrześniu).


W listopadzie w Miejskiej Bibliotece Publicznej zorganizowana zostanie wystawa zdjęć ilustrująca przygotowania, konkurs recytatorski oraz spektakl.


 


Kontakt:


Stowarzyszenie Nasz Wojcieszów


tel. 075/75 12 659


Helena Kurzaj tel. 516089320 hekurzaj@wp.pl


Norbert Borowski tel. 503367607 renton78@tlen.pl


Henryk Kurzaj tel. 501092475


www.tuba.az.pl