Szkolenie

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza na Szkolenie z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocji dobrych praktyk pn. „Wioska tematyczna – sposób na lokalną aktywność”
 
Szkolenie odbędzie się w Wiosce tematycznej – Czaple – Wioska Piasku i Kamienia, gmina Pielgrzymka w sobotę 24.06.2017 (sobota) od godz. 9.00
 
Szkolenie aktywizacyjne dla liderów wiejskich szczególnie z grup defaworyzowanych, członków organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, którzy działają lub chcą aktywnie działać w swoich lokalnych środowiskach na terenie LGD Partnerstwo Kaczawskie – tj. gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja
 
UWAGA! W związku z ograniczoną liczbą miejsc udział w szkoleniu będzie potwierdzony po analizie zgłoszeń przesłanych do LGD.
Zgłoszenia przyjmujemy na załączonym formularzu na adres e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com lub pocztą do dn. 20.06.2017
szczegółowy program i formularz w załączeniu
 
Gabriela Męczyńska
Dyrektor Biura
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania
Partnerstwo Kaczawskie”
59-407 Mściwojów 54
tel. 768728718, 609 538 810

www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl