//Szkolenie informacyjne przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2

Szkolenie informacyjne przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

zaprasza na Szkolenie informacyjne przygotowujące do aplikowania o wsparcie w ramach Działania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach Inicjatywy LEADER” dla przedsięwzięć:

3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

3.5. Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów

Spotkanie odbędzie się we wtorek 05.03.2019 o godz. 12.00 w Świetlicy Wiejskiej w Czaplach, gm. Pielgrzymka

Po spotkaniu zapraszamy wszystkich na zwiedzanie Czapli w celu inspiracji i pokazania dobrych praktyk z wykorzystania środków z inicjatywy Leader w ramach naszej strategii

Informujemy, że 4 marca ogłaszamy konkursy na powyższe przedsięwzięcia z terminem naborów od 20 marca do 3 kwietnia 2019r. – więcej szczegółów na stronie w dniu ogłoszenia konkursów.

Szkolenie przeznaczone jest dla instytucji (organizacji pozarządowych, oraz kościelnych osób prawnych) z terenu Gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów,

Paszowice, Ruja, Wądroże Wielkie, Pielgrzymka, Świerzawa, Zagrodno, Złotoryja – Gmina Wiejska oraz miasta Wojcieszów i Złotoryja, które chcą aplikować o środki z LGD.

UWAGA! Udział w szkoleniu przedstawicieli potencjalnych wnioskodawców będzie premiowany dodatkowymi punktami w ramach lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Zgłoszenia przyjmujemy w formie elektronicznej na adres e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com lub telefonicznie: tel. 76 872 87 18 do dn. 4.03.2019