//Szkolny Klub Sportowy

Szkolny Klub Sportowy

Gmina Wojcieszów  wraz z Dolnośląską Federacją Sportu – Operatorem Wojewódzkim programu  Ministerstwa Sportu i Turystyki „Szkolny Klub Sportowy”, po raz kolejny realizuje zajęcia sportowo-rekreacyjne w Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego. Program jest skierowany do uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Umożliwia podejmowanie dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie pozalekcyjnych zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole. Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu  systematycznych zajęć sportowych w okresie 01.02.2024-31.05.2024 roku.

Cele programu:

  1. stymulowanie i kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież;
  2. poprawa sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz jakości życia dzieci i młodzieży, w tym profilaktyka nadwagi i otyłości;
  3. promocja zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży;
  4. zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
  5. stymulowanie podejmowania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży mniej aktywnych i mniej sprawnych fizycznie;
  6. tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
  7. optymalizacja wykorzystania lokalnej infrastruktury sportowej, w tym infrastruktury przyszkolnej;
  8. promocja różnorodnych sportów wśród dzieci i młodzieży;
  9. wsparcie kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w obszarze sportu.