//Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie

Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie

„Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie”

Trwają prace na budynkach przy ul. Silesia 5 oraz ul. Silesia 6 w Wojcieszowie.

Wykonawcą jest firma: F.H.U „STEF-BUD” Jacek Baran ul. Bolesława Chrobrego 221, 59-550 Wojcieszów

Zadanie jest współfinansowane z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie: 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ