//Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie

Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie

Gmina Wojcieszów przystępuje do zadania pn.: „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Wojcieszowie” przy ul. Silesia 5 oraz Silesia 6. Zadanie obejmuje:

  1. przygotowanie budynku do prac termo modernizacyjnych;
  2. wymianę stolarki okien i drzwi;
  3. docieplenie dachów płaskich – styropapa;
  4. docieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie oraz warstwy cokołowej;
  5. ocieplenie elewacji budynku;
  6. modernizację instalacji centralnego ogrzewania;
  7. modernizację instalacji oświetleniowej.

Zadanie jest współfinansowane z środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa: 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie: 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie: 3.3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT AJ

Prace ruszyły: